Den 1. januar 2020 trådte en ny lovgivning i kraft for hvordan ledningsoplysninger skal udleveres gennem den offentlige portal ler.dk. I daglig tale kalder vi lovgivningen for LER 2.0, fordi det er anden gang der er kommet omfattende lovgivning på området. Der har som sådan aldrig været noget, der er blevet kaldt LER 1.0, men der er nørder i alle brancher 🙂 ler 2

LER 2.0 vil langt hen ad vejen være LER, som du kender det, men systemet stiller flere muligheder til rådighed i forhold til at håndtere og behandle ledningsoplysninger. Der stilles også nogle nye krav til dig som ledningsejer, som du skal være opmærksom på.

De mest markante ændringer er:

  • indførelse af 2-timers fristen og
  • kravet om at ledningsoplysninger kun må udleveres gennem ler.dk i det digitale GML-format.

2-timers fristen

Hvad siger loven om 2-timers fristen?

§ 8, stk. 1, i LER-loven har følgende ordlyd:

"Modtager en ledningsejer en forespørgsel om ledningsoplysninger på en hverdag mellem 7 og 16, skal ledningsejeren, snarest muligt og inden for 2 timer efter at forespørgslen er modtaget, udlevere de nødvendige ledningsoplysninger til Ledningsejerregistret. 2-timersfristen løber mellem kl. 7 og 16 på hverdage. Modtages forespørgslen uden for dette tidsrum, skal ledningsejeren udlevere de nødvendige ledningsoplysninger snarest muligt og senest kl. 9 den næstkommende hverdag."

(Kilde: Vejledning om LER-loven)

Hvordan overholder man 2-timers fristen?

Det kan lyde som om, det er næsten umuligt at overholde denne frist, især hvis man er frivilligt medlem i bestyrelsen for et vandværk, antenneforening eller grundejerforening. De frivillige i bestyrelsen har ofte arbejde ved siden af og kan derfor ikke bruge tid på at lave besvarelser i arbejdstiden mellem kl. 7 og 16.

Mange har sikkert oplevet at sidde om aftenen og bruge tid og kræfter på at sende besvarelser på graveforespørgsler.

Selv hvis man kunne svare inden de 2 timer, vil man alligevel skulle udlevere ledningsoplysningerne gennem den digitale Webservice og i et komplekst GML-format.

Løsningen er derfor grundlæggende den samme for alle ledningsejere: Man er nødt til at investere i en LER-robot. 

En LER-robot er software, der hele tiden lytter efter graveforespørgsler hos ler.dk og besvarer dem automatisk ved at sende jeres ledningsoplysninger til graveaktøren. Du kan læse mere om hvordan du får en LER-robot i mit blog-indlæg her: Hvad er en LER-robot?

 

Ler-besvarelser om aftenen

Ler-besvarelser om aftenen.

Eksempel på 2-timers fristen:
Modtager du en forespørgsel så sent på en hverdag, at du ikke kan nå at udlevere ledningsoplysningerne inden kl. 16, kan du vente med at udlevere ledningsoplysningerne til den følgende hverdag mellem kl. 7 og 16. Men tiden, der er gået den hverdag, hvor du modtog forespørgslen om ledningsoplysninger, tæller med i 2-timers fristen.

Det digitale GML-format

Alle ledningsoplysninger skal efter skæringsdatoen 1. juli 2023 leve op til en fælles standard, som du skal sende via de nye webservices til LER. Alle ledningsoplysninger skal derfor være digitaliserede efter den fælles standard, så du kan levere dem hurtigt og samlet til graveaktører.

Du skal som ledningsejer som minimum udlevere oplysninger om årstallet for etableringstidspunktet, f.eks. at ledningen er færdigetableret i 2022.

Det er også obligatorisk at udlevere en geometri til både ledninger og komponenter.

Du skal være opmærksom på, at der stilles større krav til nye ledninger. Som ledningsejer skal du f.eks. udlevere oplysninger om nøjagtighedsklassen for nye ledninger. Men du kan for en eksisterende ledning oplyse, at nøjagtighedsklassen er ukendt, hvis du ikke ved, hvor stor usikkerheden er for ledningen.

Hvad betyder det digitale krav for dig som ledningsejer?

Det digitale krav for LER 2.0 betyder i praksis, at du skal have digitaliseret alle dine ledningsoplysninger. Du bør få hjælp til digitaliseringen af en servicepartner eller leverandør af en LER-robot, der har erfaring med det meget præcise GML-format.

Hvis der er fejl i datasættet får man ikke hjælp af Ledningsejerregisteret - man modtager bare en fejlbesked om at ens besvarelser er blevet afvist.

Når du søger hjælp til at få digitaliseret dine oplysninger, vil du sandsynligvis opleve, at der er meget stor forskel på hvad det koster hos de forskellige firmaer. Der er eksempler på, at det kan koste et lille vandværk alt fra 5.000,- til 50.000,- at få digitaliseret de gamle PDF-tegninger.
Så se dig godt for 🙂

Hvor meget skal du have digitaliseret?

Det er vigtigt at understrege, at der for eksisterende ledninger kun er krav om at digitalisere de oplysninger, I allerede har om ledningens placering. Der er derfor ikke krav til at du skal genopmåle  eksisterende ledninger for at opfylde kravene til udlevering.

Det betyder f.eks., at eventuelle tegninger over ledningens placering, som ligger i pdf eller foto, skal digitaliseres i vektor-format, så svarene kan sendes standardiseret og indgå i den samlede ledningspakke. Der er derimod ikke krav til angivelse af f.eks. dimensioner eller dybde, hvis du ikke kender dem.

Digitaliserede ledningsoplysninger for vandværk

Digitaliserede ledningsoplysninger for vandværk. Kilde: qLER ApS.

Fakta

LER 2.0: Fra 1. juli 2023 træder en ny lovgivning i kraft, der betyder at alle ledningsejere skal udlevere ledningsoplysninger digitalt og indenfor 2 timer. De nye regler kalder man populært for "LER 2.0", fordi de erstatter den oprindelige LER-lov.

Graveskade: En graveskade kan både være helt eller delvis overgravning af en ledning. Som ledningsejer har man siden 1. januar 2020 haft pligt til at indberette graveskader på egne ledninger. Graveskader kan for eksempel indberettes gennem qLER's LER-robot.

Læs mere: Der er udgivet en god vejledning om LER 2.0. Klik her for at læse vejledningen.

Gå til ler.dk for at søge ledningsoplysninger eller indberette dit interesseområde som ledningsejer:

Ler.dk's logo

qLER ApS - CVR-nr. 42309443 - Telefonnr. 3162 3160

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram